Свет је све што је случај

Хосе Залабардо истражује који проблем Витгенштајн покушава да реши.


Кодекс уговора

Сандор Сзеглаб декодира скривену поруку Трацтатуса.


Трацтатус... да ли је тако нерешив?

Карлос Муњоз-Суарез нас води на путовање низ језичку зечју рупу.


Витгенштајн, Толстој и лудост логичког позитивизма

Стјуарт Гринстрит објашњава како је аналитичка филозофија запала у хаос.